V súvislosti s opatreniami COVID 19 je možné rezervovať vstupenky na tel. č. 037 / 6524872 alebo 037 / 7721580.

Ak nakupujete viac ako 2 vstupenky (alebo nepárny počet) ako rodina alebo skupina/známi a chcete sedieť vedľa seba,
kontaktujte obchodné oddelenie, kde Vám budú zarezervované.