Domov

Z dôvodu naplánovanej údržby/aktualizácie web-online systému je momentálne zakázané prihlasovanie ďalších uzívateľov.
Po odhlásení posledného aktívneho užívateľa prebehne aktualizácia a reštart Web-služby aj Operačného-systému,
a následne sa budete môcť opäť prihlásiť.

Ďakujeme za pochopenie!